Meteorický roj Geminidy ukáže maximum svojej aktivity, pozorovaniu nahráva nov Mesiaca

Pri pondelkovom maxime aktivít meteorického roja Geminidy ho bude možné pozorovať 70 meteorov za hodinu. Podmienky na ich pozorovanie majú byť výborné, keďže Mesiac je v nove.

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková, v decembri bude okrem Geminíd aktívny aj meteorický roj U Midy či Ursidy a ďalekohľadom bude pozorovateľná aj kométa 141P/Machholz 2.

Slnko dosiahne 21. decembra o 11:02 svoju najjužnejšiu polohu na oblohe a začne sa vracať na sever. To znamená skracovanie noci a predlžovanie dňa, pretože Slnko bude mať postupne väčšiu výšku.

Veľmi koncentrovaný roj

Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV podotkol, že táto zmena bude pokračovať do 21. júna, keď Slnko o 5:32 dosiahne svoje severné maximum.

Meteorický roj Geminidy je činný od 11. do 17. decembra a miesto odkiaľ zdanlivo vyletuje, leží v súhvezdí Blížencov.

Svoreň uviedol, že ide o veľmi koncentrovaný roj, z fotografických pozorovaní vychádza priemer roja na 22 miliónov km.

„Pre porovnanie – priemer meteorického roja Orioníd je 56 miliónov km. V oblasti maxima je viac jasnejších meteorov, keďže hustejšie centrálne vlákno obsahuje väčšie zastúpenie väčších čiastočiek,“ priblížil.

V dráhe asteroidu

Zároveň poukázal, že Geminidy sú mimoriadne tým, že sa pohybujú v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon, pričom väčšina známych meteorických rojov má za materské teleso kométu.

Meteorický roj U Midy alebo Ursidy, objavený 22. decembra 1945 na Skalnatom plese Antonínom Bečvářom a jeho spolupracovníkmi, bude najaktívnejší 22. decembra. Roj je činný od 17. do 26. decembra.

Svoreň objasnil, že radiant leží blízko Polárky v súhvezdí Malého medveďa , ktorý sa ľudovo nazýva Malý voz.

„Roj súvisí s krátkoperiodickou kométou Tuttle s obežnou dobou 13,6 roka. V maxime je možné vidieť približne desať meteorov za hodinu,” povedal docent stronóm.

Vianočná kométa

Podmienky na pozorovanie budú podľa neho priemerné, keďže Mesiac je počas maxima v prvej štvrti.

Počas Vianoc bude malým ďalekohľadom viditeľná kométa 141P/Machholz 2. Svoreň objasnil, že ide o krátkoperiodickú kométu z Jupiterovej rodiny s obežnou dobou 5,33 roka.

„Bola objavená v roku 1994 počas náhleho zjasnenia spôsobeného rozpadom. Pozorovateľná bude dva až 3 tri hodiny večer nad západným obzorom. Kométa prejde v decembri zo súhvezdia Kozorožca do súhvezdia Vodnára,“ uviedol.

Zároveň dodal, že najbližšie popri Slnku prejde 15. decembra a najväčšiu jasnosť 8,5 magnitúdy dosiahne 24. decembra.

Zdroj článku

You Might Also Like