Stopli im stimuly a podali trestné oznámenia, väčšinu peňazí od štátu už firmy aj tak dostali

Koncom minulého roka oznámilo ministerstvo školstva šiestim firmám, že s nimi plánuje ukončiť zmluvu o poskytnutí stimulov na výskum a vývoj. Odporučila mu to oponentská rada, ktorá pri administratívnych finančných kontrolách za rok 2019 odhalila viaceré nedostatky.

V prípade troch projektov spoločností konštatovala nedostatočnú kvalitu, u ďalších mali pochybnosti o nakladaní s prostriedkami, ktoré im boli pridelené. Ktoré firmy konkrétne sa toho mali dopustiť nebolo známe, ministerstvo ich názvy nezverejnilo.

So spoločnosťami totiž ešte rokovali o výsledkoch kontrol. V súčasnosti sú už – až na jeden prípad – závery definitívne a tak vieme, komu rezort stopol dotácie. Toho, kto sledoval kauzu prideľovania stimulov ešte za exministerky Martiny Lubyovej (SNS), neprekvapí, o koho ide.

Známe firmy

Oponentské rady totiž odporučili ukončiť financovanie projektov, na ktoré už Nadácia Zastavme korupciu či súčasní členovia vlády Branislav Gröhling (SaS) a Veronika Remišová (Za ľudí) v minulosti upozornili.

Ide o projekty spoločností NaviDate, Exa Group, Neuropower, Futúrum Dynameis, Futúrum spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce a DB Biotech.

V Centrálnom registri zmlúv sú zverejnené dve dohody o ukončení zmluvy o financovaní projektu zo stimulov na výskum a vývoj s firmami NaviDate a Exa Group. V tej s NaviDate sa uvádza, že k tomu dochádza, lebo „podľa oponentúry riešenie projektu splnilo väčšinu cieľov určených v zmluve na podpriemernej úrovni“.

Väčšinu peňazí už dostali

Portál Webnoviny.sk sa pýtal firiem, či to, že pristúpili k dohode znamená, že uznali chyby, ktoré im kontrolóri vyčítali. Peter Schwartz z NaviDate povedal, že už túto tému považujú za uzavretú a nebudú sa k nej viac vyjadrovať.

V minulosti pre médiá vysvetľoval, ako je možné, že jeho firma, ktorá vznikla len vo februári 2018 o pár mesiacov na to, v decembri, získala stimul. V relácii Reportéri RTVS povedal, že spracovaniu bezpečnostného softvéru, čoho sa týka štátom podporovaný projekt, sa venovali dlhodobo.

Schwartz mal ešte v roku 2017 kúpiť know-how a patenty v Českej republike. „Existujúce české riešenia sme potom konvertovali do civilnej sféry v roku 2018. Cestou zo Španielska sme sa v septembri dozvedeli, že vyšla táto výzva, tak sme si povedali, napíšeme to. Napísali sme a uspeli, to je celé,“ dodal.

Webnovinám Schwartz povedal, že stopnutie financovania zo strany štátu ich projekt nijako neovplyvní. Pokračujú v ňom a v súčasnosti podľa jeho slov majú veľa práce s certifikáciou riešení projektu. Firma doteraz dostala 506 970 eur, teda väčšinu z dohodnutej dotácie.

Procesné nedostatky

Podobne tak aj druhá firma Exa Group, ktorej bol celkovo zo stimulov vyplatený viac ako milión eur. Na základe podpísanej dohody o ukončení financovania nedostanú z vyčlenených zdrojov zvyšných 267-tisíc eur.

Štatutár spoločnosti Ondrej Matejka chyby v projekte odmieta a hovorí, že jeho ciele plnili korektne v súlade so zmluvou. Dohodu podľa neho vnímajú ako „racionálne a pragmatické riešenie aktuálneho stavu“.

Zároveň však hovorí o procesných nedostatkoch, ku ktorým malo počas hodnotenia projektov oponentskou radou dôjsť. Tvrdí, že jej predseda a generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Róbert Ševčík pôsobil v spoločnosti GA Drilling, ktorá sa pokúšala vyvinúť konkurenčný systém k riešeniu firmy Exa Group.

Odbor komunikácie ministerstva na to reagoval, že v čase oponentského konania Ševčík „nepracoval v GA Drilling, už takmer tri roky a nemá so spoločnosťou a jej predstaviteľmi žiadne osobné ani majetkové väzby a teda ani žiaden záujem konať v jej prospech“.

Dodal, že od spoločnosti Exa Group nikdy nedostali žiadnu námietku zaujatosti a že priebeh oponentského konania nebol nijakým spôsobom ovplyvňovaný.

Ministerstvo reaguje

Matejka tiež spochybnil tvrdenia oponentov, podľa ktorých nebolo možné posúdenie projektu, pričom ale podľa majiteľa firmy Exa Group neho nepožiadali o doplnenie informácií.

„V zázname o oponentnom konaní nie je žiadne a už vôbec nie žiadne relevantné odôvodnenie toho, aká skutočnosť spôsobila to nepresvedčenie členov oponentnej rady o kvalite nášho projektu, keďže dva z troch oponentských posudkov hodnotia náš projekt neutrálne, a jeden posudok je vyslovene pozitívny,“ dodáva Matejka.

Ministerstvo tieto tvrdenia popiera a tvrdí, že oponenti v rámci svojich oponentských posudkov požadovali doplnenie chýbajúcich informácií a zároveň mali viacero otázok a komentárov, ktoré požadovali zodpovedať v rámci oponentského konania.

„Možno konštatovať, že projekt prijímateľa Exa Group, a.s. dosiahol spomedzi všetkých 27 kontrolovaných projektov najnižšie bodové hodnotenie udeľované odbornými oponentami,“ uvádza tlačový odbor.

Dvaja oponenti podľa ministerstva hodnotili projekt na úrovni „0 – nebolo možné projekt vyhodnotiť z dôvodu chýbajúcich informácií“ a jeden oponent hodnotil projekt známkou „3 – dobre: riešenie projektu je na dobrej úrovni a spĺňa všetky ciele obsiahnuté v zmluve“.

Vyplatené stimuly Nevyplatené stimuly
r. 2018 r. 2019 r. 2020 Spolu r. 2020 r. 2021 Spolu
NaviDate 112 517 € 272 975€ 121 480€ 506 972 88 935€ 176 693€ 265 628
EXA Group 481 000€ 427 000€ 121 848€ 1 029 848 90 588€ 176 436€ 267 024
Neuropower 350 701€ 463 000€ 813 701 213 000€ 177 000€ 390 000
Futúrum Dynameis 480 270€ 462 446€ 942 716 211 796€ 177 000€ 388 796
DB Biotech 480 333€ 462 707€ 943 040 212 659€ 176 469€ 389 128
Futúrum s.r.o. Michalovce 479 794€ 462 086€ 941 880 212 316€ 176 556€ 388 872
Zdroj: CRZ, MŠVVaŠ SR

Bobrík mlčania

Ministerstvo sa snaží o dohodu o ukončení financovania aj so spoločnosťou Neuropower, no doteraz k nej na rokovaniach nedošlo. Firma na otázky Webnovín nereagovala. Doteraz jej bolo podľa zmluvy aj informácií ministerstva vyplatených 813 701 eur za roky 2018 a 2019. Za minulý a tento rok by mala dostať ďalších 390-tisíc eur.

Remišová pred tromi rokmi ešte ako opozičná poslankyňa kritizovala, že ministerstvo dalo firme dotáciu, „pričom podľa zmluvy samotná spoločnosť nedá do projektu z vlastných peňazí ani cent. Firma vznikla v roku 2016, informácie z účtovníctva sú zatiaľ dostupné iba za rok 2017, keď nemala žiadny majetok ani zamestnancov“.

Nadácia Zastavme korupciu zase zistila, že posudky k jej projektu, na základe ktorých získala stimuly, boli identické s dvomi ďalšími projektmi.

Subvenčný podvod?

Spolu vyše 2,8 milióna eur zo stimulov už na svoj účet dostali Futúrum Dynameis, Futúrum spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce a DB Biotech. Oponentská rada v ich prípade navrhla ukončiť financovanie pre nehospodárnosť narábania s pridelenými financiami.

Nadácia Zastavme korupciu v tejto súvislosti koncom minulého roka podala trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) pre podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu.

Pre Webnoviny.sk vtedy podanie zdôvodnila tým, že firmy si uplatňovali náklady za materiály a služby od podľa nich účelovo založených firiem, prípadne od firiem s rovnakým konečným užívateľom výhod ako má riešiteľská firma.

„Nevedeli pritom zdokladovať ani riadny priebeh verejného obstarávania. Tiež boli čerpané financie na mzdy osôb, pri ktorých máme opodstatnené pochybnosti o tom, či sa na výskume reálne podieľali,“ doplnil Martin Suchý z nadácie.

Ministerstvo vyplatené zdroje nevymáha

V čase, kedy ministerstvo na čele s Lubyovou rozdeľovalo dotácie, bol konečným užívateľom výhod vo firmách Martin Babiar, ktorý v minulosti sedel s Andrejom Dankom vo firme SBS Dynasty.

Predseda SNS v roku 2019 cez hovorcu vyhlásil, že sa s Babiarom nevidel 15 rokov. Vybavovanie stimulu cez neho alebo SNS odmietol aj spolumajiteľ DB Biotech Patrik Tkáč.

NAKA podanie nadácie 18. januára odstúpila Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten podľa hovorkyne Lenky Ivanovej požiadal nadáciu o doplnenie informácií. „Po ich doplnení bude vo veci meritórne rozhodnuté,“ dodala.

Zo stimulov bolo všetkým šiestim firmám doteraz vyplatených 5,2 milióna eur. Ministerstvo Webnovinám uviedlo, že od firiem, s ktorými uzavreli dohodu o ukončení financovania, si peniaze späť už vymáhať nebude. V prípade troch firiem, na ktoré bolo podané trestné oznámenie, sa rozhodnú podľa záverov vyšetrovania polície.

Zdroj článku

You Might Also Like