VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu VyrobaPeciatky.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním výživových doplnkov a produktov pre zdravie dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci: Online group s.r.o. (Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 88647/B), s miestom podnikania Švabinského 1, 851 01 Bratislava, IČO: 47119594, DIČ: 2023755767 , zodpovedná osoba Bc. Tomáš Večera.
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov alebo bio produktov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu VyrobaPeciatky.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu VyrobaPeciatky.sk
Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@vyrobapeciatky.sk alebo telefonicky na číslach: 0948 310 712).
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na email uvedený v objednávke spolu s potvrdením o expedovní objednávky.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou)
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér, osobný odber)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť údaje uvedené na objednávanej pečiatke a prípadné zneužitie nahlásiť príslušným orgánom.
Pre výrobu pečiatok pre štátne organizácie (súdy, daňové úrady) a podobne, kde je potrebné povolenie, je nutné, aby objednávajúci poslal objednávku s požadovanými dokladmi poštou, inak nebude objednávka spracovaná.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankový prevod

Pri prevzatí tovaru:

 • poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode VyrobaPeciatky.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom prípadne osobne).
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky.
V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky formou emailu.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 1,80 € pri zaslaní cez Slovenskú poštu doporučene po platbe vopred na účet, od 45 € doprava zdarma
 • 2,70 € pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku, od 45 € doprava zdarma
 • 3,30 € pri zaslaní cez Kuriéra UPS po platbe vopred na účet, od 80 € doprava zdarma
 • 4,20 € pri zaslaní cez Kuriéra UPS na dobierku, od 80 € doprava zdarma
 • 0,90 € pri osobnom odbere
 • ak výška objednávky presiahne 99 €, kupujúci získava navyše k objednávke darček, výber darčeka náleží predávajúcemu

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zo zákona o zásielkovom predaji § 12 odsek 5 a Zákona č. 40/60 občianskeho zákonníka:
Pri zásielkovom predaji zhotovení veci na zákazku pri záväznej objednávke spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy.
Ak ide o zhotovenie veci na zákazku je objednávateľ povinný zaplatiť cenu za zhotovenie.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky – v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 h na telefónnom čísle 0948 310 712
 • e-mailom – info@vyrobapeciatky.sk

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.
Na predávaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov okrem spotrebného materiálu.
Akékoľvek svoje práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu a predávajúci voči kupujúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke TU. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom podľa zákona SR č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.