Využili by ste na úpravu vášho tela moderné technológie? Väčšina ľudí áno

Podľa prieskumu, ktorý realizovala agentúra Opinium Research, by väčšina z nás (92 % opýtaných) bez váhania na sebe niečo zmenila, ak by mohla. Takmer dve tretiny respondentov (63 %) by pritom na trvalé či dočasné vylepšenie neváhali využiť moderné technológie.

Prieskum realizovali od 9. do 27. júla na vzorke 14 500 dospelých zo 16 krajín: Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Maďarska, Maroka, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Španielska, Talianska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva.

Nie je to žiadna science-fiction

Koncept technologického vylepšenia ľudského tela, tzv. human augmentation, čiže proces znovuvytvorenia alebo zlepšovania našich fyzických a duševných schopností, už nie je len výmyslom či myšlienkou science fiction. Naopak, digitálne technológie sú čoraz dôležitejšou súčasťou našich každodenných životov a technologické vylepšenia ľudských tiel patria podľa odborníkov aktuálne k tým najvýznamnejším trendom.

Ako dobré príklady využitia moderných technológií odborníci uvádzajú napríklad exoskeletony pri požiaroch a záchranných akciách či 3D tlač ľudských orgánov. Okrem zdravotníctva a liečby pacientov sa technológie podľa nich dajú využiť aj v oblasti sociálnej starostlivosti, vo vzdelávaní, v doprave i pri športe.

Upraviť si telá chcú najviac Taliani

Technologickému vylepšeniu ľudského tela sú najviac naklonení Taliani (81 %). Okrem nich majú veľmi otvorený prístup k technologickému vylepšovaniu ľudských schopností aj Španieli, Portugalci, Gréci a Maročania.

Najmenej technologickým úpravám svojich tiel veria Briti (33 %). Viac než polovica z nich (52 % opýtaných) sa zároveň domnieva, že technologické vylepšovanie schopností človeka bude pre spoločnosť nebezpečné. Skeptickí sú aj Francúzi (33 %).

Podľa amerického transhumanistu Zoltana Istvana bude však väčšina ľudí technologické vylepšenia svojich tiel a schopností, pokiaľ sa budú uskutočňovať veľmi malými postupnými krokmi a uvidia v nich ekonomické a zdravotné benefity,’ ochotná časom akceptovať. "Historicky sa ľuďom spočiatku technologické inovácie nepáčia, ale prijímajú ich, pretože si uvedomujú, že v stávke je ich práca, živobytie aj národná bezpečnosť," tvrdí Istvan.

Vylepšenie schopností pre dobro ľudstva

Väčšina ľudí oslovených v prieskume sa jednoznačne vyjadrila, že by technologické vylepšenie schopností človeka malo byť použité predovšetkým pre dobro ľudstva – 53 % ľudí súhlasilo s tým, že by technológie ľuďom mali poslúžiť najmä na zlepšenie kvality života.

Naprieč krajinami sa ľudia vyslovili, že cieľom akéhokoľvek technologického zásahu do ľudského tela by malo byť zlepšenie celkového fyzického zdravia (40 %) alebo zraku (33 %).

Schopnosť zvýšiť atraktivitu svojho tela oslovila viac ženy (36 %) ako mužov (25 %). Mužom podľa prieskumu, ktorý bol prezentovaný na online konferencii Kaspersky Next, viac záleží na zvyšovaní sily. Niektorí respondenti vyslovili aj neobvyklé želanie pripojiť k svojim telám smartfóny.

Ľudské telá terčom kyberšikany

Mnohí z opýtaných sa zároveň obávajú, že vylepšenie schopností človeka či zvyšovanie jeho produktivity prostredníctvom technológií, tzv. human augmentation, bude dostupné výhradne pre bohatých (69 %), zatiaľ čo 9 z 10 ľudí uviedlo, že by ich telá mohli byť potenciálne hacknuté kyberzločincami.

Podľa odborníkov sú obavy na mieste a treba byť ostražití. Nadšenci technologických vylepšení ľudského tela však už v tejto chvíli testujú hranice toho, čo všetko je možné, by zaistili, že technologické zásahy do ľudského tela dosiahnu plný potenciál svojho využitia a minimalizovali akékoľvek riziká. Podľa riaditeľa Globálneho tímu pre výskum a analýzu (GReAT) spoločnosti Kaspersky v Európe Marca Preussa na to potrebujú spoločenskú zhodu v oblasti štandardov.

Vylepšovanie tiel by mali regulovať vlády

Takmer polovica respondentov (47 %) sa domnieva, že by mali možnosti technologického vylepšovania ľudských schopností regulovať vlády. Najviac je za vládne intervencie Veľká Británia (77 %), opačný názor zastáva Grécko (17 %).

Austrálsky profesor Julian Savulescu pritom varuje, že by vlády na celom svete mali s technológiami na vylepšovanie ľudských tiel a schopností narábať rozumne a s rozvahou. Podľa filozofa je najdôležitejšou oblasťou technologického vylepšenia ľudských schopností práve zlepšovanie kognitívnych a morálnych schopností.

Najväčšou hrozbou, ktorej podľa neho čelíme, je teda nerovnosť v kapacitách ľudského správania, vrátane toho morálneho. "Technologické vylepšenie schopností človeka má potenciál existujúce rozdiely ešte prehĺbiť, takže výzvou pre vlády na celom svete je, ako potenciál ľudského vylepšenia využiť pre dobro," uzatvára profesor.

Zdroj článku

You Might Also Like